Thân mời các chị, cô, bé tham gia vào show trình diễn Áo Dài truyền thống cho Tết 2024. Nếu cần thêm tin tức, xin liên lạc 901.483.7615.

Đăng ký ở đây: đơn ghi danh