Chợ Tết là một truyền thống không thể thiếu của Tết Việt Nam. Năm nay cộng đồng sẽ có 16 quầy, gồm có những món ăn chơi, hàng hoá tết, bông hoa, Áo Dài, trò chơi ngày Tết .