Thân mời các chị và cô chú cho các con em từ 3 tuổi đến 14 tuổi tham gia chúc tết cho ông bà cha mẹ . Sân khấu rộng nên chúng tôi có chổ cho nhiều bé . Những bé rành tiếng Việt sẽ đại diện chúc tết cho ông bà, cha mẹ . Nếu cần thêm tin tức, xin liên lạc 901.483.7615.

Đăng ký ở đây: đơn ghi danh